תחומי התמחות

תחום המקרקעין והנדל"ן חוק המקרקעין שהחל בשנת 1969 (תשכ"ט) מסדיר את הזכויות והחובות של בעלים של מקרקעין, העברת בעלות ואחזקה, רכישה ושכירות, רישום.
לשון הרע: תוכן,מס',פרסום שעלול לפגוע בכבודו ו/או בשמו של אדם לרבות תאגידים
מערכת לאכיפת פסקי דין, משכנתא, צ'קים חוזרים, תביעות על סכום קצוב.