סכסוך בין שכנים בבית משותף

תביעה שהוגשה בגין סכסוך בין שכנים בבית משותף נדחתה ובנוסף ששת הנתבעים (השכנים) זכו להחזר שכר טרחת עו״ד

תביעה שהוגשה למפקח על רישום המקרקעין (הינו בעל סמכות ייחודית במקרה שלפנינו) בגין סכסוך בין שכנים על סך של כ:60,000 ש״ח, נדחתה שכן לא התקיימו ארבעה התנאים המצטברים לקיום "הלכת רוס"

ולהלן פירוש ההלכה :

בהתאם להלכה הפסוקה, אף בהעדר הסכמה כאמור,

יכול בעל דירה אשר ביצע תיקונים ברכוש המשותף על דעת עצמו, לחייב את שאר בעלי הדירות להשתתף עמו בהוצאות, אם יוכיח התקיימות של ארבעה תנאים מצטברים כלהלן:

  • כי היה פגם ברכוש המשותף,
  • כי ההוצאות היו סבירות בנסיבות העניין,
  • כי התיקון היה מחויב המציאות
  • כי התיקון בוצע ברמה סבירה.

ולגופו של עניין, ששת הנתבעים (השכנים) יוצגו ע״י עו״ד אבי קורקוס ממשרד עו״ד אבי קורקוס ושות׳ הממוקם בעיר נהריה.

לאחר דין ודברים עו״ד קורקוס הצליח להביא לדחייתה של התביעה כאשר בסיס טענותיו אי קיום ״הלכת רוס״ ע״י התובע, 

בכל שלב ההוכחות התעמקתי להוכיח שהתובע אינו זכאי להשתתפות הוצאות שאר הדיירים בגין אי קיום תנאים הפסוקים בהלכה זו.

שיתוף:

שלחו לנו הודעה