מתן הפטר לחייב מוגבל באמצעים – תיקון החוק

החל 09/15 ועד ל-09/2018 - נכנס לתוקפו תיקון מס' 47 לחוק ההוצאה לפועל, תשכ"ז- 1967 (מתן הפטר לחייב מוגבל באמצעים). תיקון זה נקבע כהוראת שעה למשך שלוש שנים עד ליום 5.9.2018.

חלק מציבור החייבים בארץ יוכל להגיש בקשה להפטר ומחיקת חובות ישירות בהוצאה לפועל, זאת בעקבות אישור החוק הידוע בכינוי ״חוק השמיטה״.

החוק נוגע ישירות בעשרות אלפי חייבים ובאופן עקיף קבלת ההפטר החדש יכול להשפיע על מאות אלפים כגון: בני משפחות החייב וכו׳ .חייבים רבים, ובעיקר החלשים שבהם, נמצאים בהוצאה לפועל שנים ארוכות, הם משלמים צו תשלומים נמוך שבדרך קבע החזר זה אינו מכסה על תשלום הריבית שנצבר מהחוב המקורי.

בעקבות כך החייבים הינם חדלי פירעון בפועל. בנוסף, הם גם מוגבלים בפעולות שונות כמו הקמת עסק, הפעלת חשבון בנק ויציאה מהארץ והגבלות נוספות רבות.

 

ואלה הן עיקרי התנאים:

חייב שבארבע השנים האחרונות נמצא באיחוד תיקים ומוגדר "חייב מוגבל באמצעים", חובו הכולל נמוך מ-800 אלף שקל (כולל חובות שאינם נתבעים בהוצאה לפועל), הוא אינו חייב לנושה יחיד יותר מ-400 אלף שקל, ובשלוש השנים האחרונות עמד בצו התשלומים שנקבע לו בהוצאה לפועל.

הצלחת הליך תאפשר לחייב שעומד בתנאי החוק לקבל הפטר מכל חובותיו ברי התביעה.

 

נקודה למחשבה:

ההפטר החדש טומן בחובו יתרונות רבים אך הוא עלול להיות מסוכן מאד לחייבים כדוגמת חייבים שנמצאים בהוצאה לפועל תקופה ארוכה, שבמהלכה מצבם השתנה לטובה והודעה אינה נמסרה למערכת הוצל״פ.

שיתוף:

שלחו לנו הודעה

מתן הפטר לחייב מוגבל באמצעים - תיקון החוק

מאמרים נוספים