חייב שצבר חובות גבוהים מאוד מעל ל- 1,500,000 ש"ח ישלם צו תשלומים חודשי קבוע בסך של 150 ש"ח בלבד

חייב מאזור נהריה שבקשתו לפש״ר (פשיטת רגל)בוטלה עקב אי עמידה בצו התשלומים פנה למשרדנו בכדי לבחון מה הדרך היעילה בגין המצב הקשה אליו הוא נקלע.

יש לציין כי משרדינו המתמחה בביטול עיקולי חייבים ובחינת תוכיות פירעון והסדרי חובות לחייבים,

ועל כן הומלץ לחייב (המנוע להגיש בקשה חדשה לפשיטת רגל) להגיש בקשה להכרזתו כחייב מוגבל באמצעים.

כמו כן הוגשה בקשה מקיפה אודות מצבו של החייב ולאחר 72 שעות הוכרז החייב – כחייב מוגבל באמצעים, רוב הגבלותיו בוטלו וניתן צו תשלומים חודשי קבוע על סך   של: 150 ש״ח בלבד!!

יודגש, כי לפני קבלת החלטות בנושא יש לבחון באופן מעמיק מהו ההליך היעיל ביותר עבור החייב,

בחינת מצבו של החייב תיבחן במספר היבטים כגון: מצבו הכלכלי, רפואי, משפחתי ומצבו האישי של החייב.

 עו"ד קורקוס מסכם:

הכרזת חייב כחייב מוגבל באמצעים הינו הליך מהיר ,יעיל וכמו כן אין צורך בהגשת דוחות לעומת הליך הפש"ר,

יש לציין כי לעתים גובה התשלום החודשי נמוך מסכום הריבית הנצברת בגין סך החובות ועל כן החייב אינו רואה תמיד דרך לסיום חובותיו.

שיתוף:

שלחו לנו הודעה