חדלות פירעון

חוק חדלות פירעון ושיקום כלכלי (פשיטת רגל)

בספטמבר 2019 נכנס לתוקפו חוק חדלת פירעון ושיקום כלכלי שמטרתו קיצור וייעול הליכים, השונה לחלוטין מהלכים קודמים, לדוגמת בהליך פשיטת הרגל המוכר לכולנו.

לפי פקודת פשיטת הרגל, לגבי הליכים שנפתחו לפני 15.09.2019, "חדלות פירעון" הוא מצב כלכלי שבו אדם או תאגיד לא יכולים לפרוע את חובותיהם.

חדלות הפירעון יכולה להתבטא בשני אופנים:

1.לחדל הפירעון יש יותר חובות והתחייבויות מנכסים.

2.חדל הפירעון לא יכול לפרוע את חובותיו בטווח הקצר.

הפטר – לאחר תום תקופת תכנית השיקום, יקבל החייב הפטר ו"יפתח דף חדש".

חייב שנמצא במצב של חדלות פירעון או עלול להימצא במצב כזה יכול להגיש בקשה לקבלת צו לפתיחת הליכי חדלות פירעון כדי:

להביא ככל האפשר לשיקומו הכלכלי.

חוק זה נועד להסדיר את פירעון חובותיו של חייב יחיד או תאגיד, הנמצא או העלול להימצא במצב של חדלות פירעון, במטרה להביא לשיקום כלכלי ככל האפשר את החייב, להשיא את שיעור החוב שייפרע לנושים, לקדם את שילובו מחדש של חייב יחיד במרקם החיים הכלכליים.

במידה ואתם חייבי כסף או חייבים לכם, החוק המומלץ לפתור את בעיות מסוג זה :

חוק חדל"פ ושיקום כלכלי, בהליך זה חייבים ונושים יכולים לפתוח בהליכים, 

במהלך ההליך יחוזרו חלק מחובותיהם עפ"י "צו הליכים" שיקבע ע"י "הממונה" 

לקבלת ייעוץ משפטי ללא התחייבות, צור קשר עם משרדנו בטלפון 04-6224427

תחומים נוספים

מקרקעין

תחום המקרקעין והנדל"ן
חוק המקרקעין שהחל בשנת 1969 (תשכ"ט) מסדיר את הזכויות והחובות של בעלים של מקרקעין, העברת בעלות ואחזקה, רכישה ושכירות, רישום.

לשון הרע

לשון הרע: תוכן,מס',פרסום שעלול לפגוע בכבודו ו/או בשמו של אדם לרבות תאגידים

הוצאה לפועל

מערכת לאכיפת פסקי דין, משכנתא, צ'קים חוזרים, תביעות על סכום קצוב.