הטיסה התעכבה, החברה שילמה פיצוי על סך של 5,000 ש״ח לכל נוסע

טיסה של חברה זרה שיצאה באיחור של כ-שעה מנתב״ג וגרמה להחמצת טיסה ההמשך והגעתם של הנוסעים ליעדם המקורי באיחור של כ-20 שעות ,זיכתה כל נוסע בפיצוי על סך של 5,000 ש״ח.

לפני מס׳ חודשים פנו הנוסעים לעו״ד אבי קורקוס ממשרד עו״ד אבי קורקוס בנהריה ולאחר דין ודברים הושג הסכם פשרה בסך 5,000 ש״ח לכל נוסע.

עו״ד קורקוס התבסס בדרישתו על חוק שירותי תעופה (פיצוי וסיוע בשל ביטול טיסה או שינוי בתנאיה),שנחקק  ב-התשע"ב – 2012  ואלו הן עיקרי החוק:

סעיף 7 לחוק- מסדיר את עניין זה וקובע כי במידה והטיסה המריאה באיחור של שעתיים עד חמש שעות זכאי הנוסע לקבל מחברת התעופה או ממארגן חבילת התיור, מזון ומשקאות וכן שיחות טלפון (אך לא פיצוי כספי).

במידה והטיסה המריאה לאחר 5-8 שעות מהמועד המקורי, קובע החוק כי הנוסע לא יהיה חייב לעלות לטיסה וכן הוא זכאי לקבל את מחיר הכרטיס או כרטיס טיסה חלופי לבחירתו. נוסע שהוצע לו כרטיס טיסה חלופי לטיסה למחרת, זכאי לקבל גם שירותי לינה ושירותי הסעה (אך גם במקרה זה הנוסע לא יהיה זכאי לפיצוי כספי).

עיכוב בטיסה העולה על שמונה שעות – הנוסע זכאי לפיצוי כספי!

רק במקרה והטיסה התעכבה למעלה מ – 8 שעות הטיסה תיחשב ל"טיסה שבוטלה" ויחולו עליה כללי ביטול טיסה לרבות קבלת פיצוי כספי  

במקרה שהטיסה התעכבה מעל ל-8 שעות, היא נחשבת על פי החוק כטיסה שבוטלה, ובמסגרת זו, זכאי הנוסע לקבל "שירותי סיוע" ללא תשלום (הכוללים מזון ומשקאות, אירוח בבית מלון, שירותי הסעדה ושתי שיחות טלפון), וכן לקבל את התמורה ששילם בגין כרטיס הטיסה או כרטיס טיסה חלופי, על פי בחירתו. 

בנוסף לכך, זכאי הנוסע לקבל פיצוי כספי, ששיעורו תלוי במרחק הטיסה בקילומטרים, כאשר הפיצוי המינימאלי הוא 1,290 שקל (בטיסה של עד 2,000 ק"מ), והפיצוי המקסימאלי הוא 3,120 שקל (בטיסה של מעל ל-4,500 ק"מ).

זאת ועוד כאשר טיסתך בוטלה על מפעיל החברה חלה חובת גילויי ויידוע – המחייב את מפעיל הטיסה או מארגן או שירות נסיעות, לפרסם מודעה המפרטת את זכויותיו של הנוסע במקרים מסוג זה, במקום הנראה לעין ובאותיות ברורות וקריאות. 

 

עו״ד קורקוס מדגיש:

סעיף 6(ה)(1) לחוק קובע כי במידה וחברת התעופה תוכיח כי הטיסה בוטלה בגין "נסיבות מיוחדות" שלא היו בשליטתה, וגם אם הייתה עושה כל אשר ביכולתה – לא הייתה יכולה למנוע את ביטולה בשל אותן נסיבות – היא תהיה פטורה מלפצות נוסע בפיצוי הכספי הקבוע בתוספת הראשונה לחוק, נכון להיום כ-95 אחוז מדרישות נוסעים לפיצוי כספי נדחות על בסיס הטענות – ״נסיבות מיוחדות״ אציין, שאין בחוק הגדרה ברורה ל"נסיבות מיוחדות״ ועל כן אין לוותר למפעיל הטיסה שכן ייעוץ משפטי ע״י גורם המתמחה בתחום בסבירות גבוהה יתגבר על טענה זו.

עו״ד קורקוס מסכם: 

במידה וטיסתך עוכבה ו/או בוטלה בסבירות גבוהה הנך זכאי לפיצוי, ועל כן מומלץ להיוועץ עם עו״ד המתמחה בתחום בכדי לבדוק זכאותך.

שיתוף:

שלחו לנו הודעה