הזוכה "ישן על זכיותיו" – החייב שילם פחות ממחצית החוב המקורי(הקרן)

כנגד החייב מאזור הצפון נפתח תיק הוצל״פ לפני כ-14 (בגין פס״ד שנפסק נגדו) בסכום של 55,000 ש״ח

מיום פתיחת התיק בהוצל״פ הזוכה לא ביצע פעולות כנגד החייב עד לפני כשלושה חודשים. כתוצאה מהזמן הממושך סכום החוב ״תפח״ לכמעט 170,000 ש״ח. כמו כן, החייב היה בטוח שתיק הוצל״פ כנגדו נסגר.

בהמשך לדרישותיו המופקעות של הזוכה, פנה החייב למשרד עו״ד אבי קורקוס אשר בחר בדרך של ניהול מו״מ מול ב״כ הזוכה ולהביא לפתרונה המהיר של הבעיה.

במהלך התדיינות עם ב״כ הזוכה הובהר לה שמערכת הוצל״פ אינה משמשת כ״תוכנית חיסכון" וכמו כן השיהוי של כ-14 שנים אינו מתקבל על הדעת.

יודגש, כי לאחר מו״מ ארוך ומייגע ב״כ הזוכה קיבל את טענות החייב וסוכם על סכום פשרה בסך של 25,000 ש״ח במספר תשלומים.

עו״ד קורקוס: לעתים מתעורר הזוכה לאחר זמן ממושך ודורש את סכום החוב בצירוף ריבית הידועה – ״כריבית מופקעת ואף שערורייתית", על כן אין מהר להתפתות לדרישותיו של הזוכה וחובה למצות עד תום את האפשרויות העומדות לטובת החייב ולנצל בכך שהזוכה- ״קפא על שמריו״.

בהדיינות עם ב״כ הזוכה הוסבר כי כאשר הזוכה ישן על זכיותיו לחייב עומדות טענות "חזקות" ביותר להביא למחיקת חלק נכבד מהחוב, כגון:

הגשת בקשה לרשם ההוצל"פ (המכונה גם תיקון 29) טענת פרעתי, חוסר טוב לב, שיהוי בלתי סביר וכו׳.


עו״ד קורקוס מסכם:

לשמחתי הטענות שנטענו במו״מ הובילו למחיקת חלק ניכר מסכום חובו של החייב, חשוב לציין כי החובות "נפלו על החייב כרעם ביום בהיר״.

שיתוף:

שלחו לנו הודעה